• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงระยะเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมา หลายคนมองหาจุดหมายที่แท้จริงของชีวิต เพราะเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นแล้วว่าชีวิตคนเราสั้น และไม่มีอะไรแน่นอน