• เมื่อพูดถึงการทำ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประกันภาคบังคับ และประกันภาคสมัครใจ โดยในความหมายของประกันภัยทั้ง 2 ประเภทถือว่าเข้าใจได้จากชื่อประเภทอยู่แล้วซึ่งในภาคบังคับคือ จำเป็นต้องทำ ถ้าหากไม่ทำถือว่าผิดกฎหมาย…