• ในเรื่องการขอทำ แผ่นป้ายทะเบียน ใหม่แยกออกเป็น 2 กรณี คือ แผ่นป้ายชำรุดและแผ่นป้ายสูญหาย สำหรับแผ่นป้ายชำรุดสามารถทำเรื่องคำร้องของเปลี่ยนได้ตามปกติที่ขนส่ง แต่ถ้าเกิดศูนย์หายต้องแจ้งความเสียก่อน สามารถแจ้งความได้ที่โรงพักและกรมขนส่งทางบก เพราะแผ่นป้ายทะเบียนเป็นของหลวงและป้องกันคนที่เก็บได้นำไปใช้ในทางไม่ดี