บ๊อช คว้ารางวัล Safety Technology Award จาก ASEAN NCAP

บ๊อช คว้ารางวัล “เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย: สาขานวัตกรรมเพื่อการขับขี่ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ (Safety Technology Award: Innovative Motorcycle Technology for Safer Riding)” จากองค์กรทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์ใหม่แห่งอาเซียน (ASEAN NCAP หรือ ASEAN New Car Assessment Program)

โดยรางวัลที่ได้รับนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของบ๊อช ที่จะพัฒนาระบบการขับขี่ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสำหรับยานยนต์สองล้อ อาทิ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อคสำหรับรถจักรยานยนต์ หรือระบบเบรก ABS (Motorcycle Antilock Braking System: ABS) ระบบควบคุมการทรงตัวรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Stability Control: MSC) และระบบเตือนมุมอับสายตา (side view assist)

bosch_tech_2

มร. จีออฟ ลีแอช หัวหน้าแผนกธุรกิจยานยนต์สองล้อและพาวเวอร์ สปอร์ตของบ๊อช กล่าวว่า “ในฐานะที่บ๊อชเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยสำหรับยานยนต์สองล้อ เราได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่มาโดยตลอด เพื่อช่วยให้การขับขี่มีความปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้เพลิดเพลินกับการขับขี่ได้อย่างเต็มที่”

ASEAN NCAP หรือองค์กรทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์ใหม่แห่งอาเซียน เป็นหน่วยงานการทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์ ที่ร่วมจัดตั้งโดยหน่วยงานศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของมาเลเซีย (Malaysian Institute of Road Safety Research -MIROS) และหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์ใหม่ระดับสากล (Global New Car Assessment Program: Global NCAP) จึงนับเป็นหนึ่งในหน่วยงานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับและมีบทบาทมากที่สุดในการตรวจสอบสมรรถนะด้านความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ใหม่

บ๊อชได้รับรางวัลในประเภทเดียวกันนี้จาก ASEAN NCAP เป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2557 จาก ESP® (Electronic Stability Program) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ระบบการควบคุมการทรงตัวของรถยนต์ (Electronic Stability Control: ESC) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้ช่วยชีวิตผู้คนกว่า 8,500 ราย และช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนต่างๆ ได้ถึงร้อยละ 25 จากจำนวนนับล้านครั้ง เพียงแค่เฉพาะในทวีปยุโรป

ในเดือนมิถุนายน 2561 มาเลเซียจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่บังคับใช้กฎหมายให้รถยนต์โดยสารใหม่ทั้งหมดต้องติดตั้งระบบการควบคุมการทรงตัวของรถยนต์ (Electronic Stability Control: ESC) เป็นมาตรฐานความปลอดภัย

ความจำเป็นเรื่องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่ในตลาดเกิดใหม่นั้นเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละปี ประเทศไทยและอินโดนีเซียมีอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 21,000 ราย นอกจากนี้ ในปี 2558 ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ที่ 36.2 คน ต่อประชากร 100,000 คน ส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยร้อยละ 75 ของอุบัติเหตุบนท้องถนน เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

bosch_tech_3_1

มร. โจเซฟ ฮง กรรมการผู้จัดการ บ๊อช ประเทศไทย กล่าวว่า “เราจะยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ ในการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เราคิดว่าการผสานการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในยานยนต์ มีความสำคัญอย่างมากโดยมีข้อมูลอ้างอิงว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ เราเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายที่จะช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนปลอดภัยมากขึ้นสำหรับคนไทย”

bosch_tech_1

ระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์ กำลังกลายเป็นมาตรฐานระดับสากล
การศึกษาวิจัยด้านอุบัติเหตุของบ๊อช แสดงให้เห็นว่า หากมีการติดตั้งระบบเบรก ABS ในยานยนต์สองล้อทุกคัน จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตได้ถึง 1 ใน 4 เนื่องจากระบบเบรกจะป้องกันล้อล็อก จึงช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมการทรงตัวของรถได้ในขณะเบรก และช่วยให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่คับขันได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากความกังวล ในปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ใช้ระบบเบรก ABS ยกตัวอย่างเช่น ประเทศในสหภาพยุโรป ได้มีการออกกฎหมายให้รถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์มากกว่า 125 ซีซี ที่ออกจำหน่ายตั้งแต่ต้นปี 2559 ต้องติดตั้งระบบเบรก ABS ทุกคัน เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่น ซึ่งออกกฎหมายให้รถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ตั้งแต่ 125
ซีซีขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบเบรก ABS โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป และที่ไต้หวันจะเริ่มใช้บังคับใช้กฎหมายในปี 2562 ขณะที่ในปีนี้ รัฐบาลของอินเดียได้ประกาศให้รถจักรยานยนต์ทุกชนิด จะต้องติดตั้งระบบเบรก ABS นับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2561 เป็นต้นไป

bosch_tech_3

“การผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ นับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญในด้านความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ โดยผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาจากกฏหมายนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆ ในเอเชียหันมาพิจารณาการออกกฏหมายดังกล่าว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผู้คนมากมายใช้ยานยนต์สองล้อในการสัญจร” มร. โจเซฟ กล่าวเพิ่มเติม

bosch_tech_4

จากระบบเบรก ABS ถึงระบบเตือนมุมอับสายตา (side view assist)
นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา บ๊อชได้ผลิตระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์มากกว่า 2 ล้านหน่วย โดยเมื่อเร็วนี้ๆ บ๊อชได้เปิดตัวระบบเบรก ABS 10 ที่ออกแบบเพื่อรองรับความต้องการสำหรับตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะ เนื่องจากขนาดที่เล็กพร้อมน้ำหนักที่ลดลง ทำให้เหมาะสมและสะดวกสำหรับผู้ผลิตที่จะติดตั้งในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ทั้งนี้ Kawasaki Versys – X 300 ABS ที่จะเปิดตัวทั่วโลกเร็วๆนี้ จะเป็นรถจักรยานยนต์รุ่นแรกของโลกที่ใช้ระบบ ABS 10 ตามด้วย Suzuki GSX-S125 ABS รุ่นปี 2018 ที่จะผลิตโดยใช้ระบบนี้ด้วยเช่นกัน

ในปี 2556 บ๊อชได้ผลิตระบบช่วยควบคุมการทรงตัวสำหรับรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Stability Control-MSC) ซึ่งนับเป็นการเปิดตัวระบบแบบ all-in-one สำหรับยานยนต์สองล้อครั้งแรกของโลก โดยระบบนี้สามารถวัดข้อมูลตัวแปรต่างๆ เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ อาทิ การทำมุมเข้าโค้ง (lean angle) ทำให้สามารถปรับการเบรกได้อย่างทันท่วงที และควบคุมความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ จึงช่วยป้องกันการล้มรวมถึงเพิ่มศักยภาพการควบคุมการทรงตัวของรถขณะเบรกตอนเข้าโค้ง  โดยบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบเตือนมุมอับสายตา ซึ่งถือเป็นระบบช่วยเหลือขั้นสูงสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นครั้งแรกของโลก โดยเมื่อมีการเปลี่ยนเลน ระบบจะใช้เซ็นเซอร์คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจสอบสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะด้านที่ผู้ขับขี่มองเห็นยากเพื่อหลีกเลี่ยงการชนปะทะ

bosch_tech_5

บ๊อชร่วมมือกับ NCAP ในแคมเปญระดับโลก “Stop the Crash”
บ๊อชร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรของแคมเปญ “Stop the Crash” ของ NCAP หรือหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์ใหม่ อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทศวรรษในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยองค์การสหประชาชาติ(United Nation Decade of Action for Road Safety) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ซึ่งในปี 2556 เพียงปีเดียว พบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทั่วโลกประมาณ 1.25 ล้านราย

สำหรับแคมเปญ “Stop the Crash” ที่จัดขึ้นในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บ๊อชได้เผยโฉมเทคโนโลยีระบบเบรก ABS สำหรับรถจักรยานยนต์ พร้อมสาธิตเพื่อแสดงสมรรถนะด้านความปลอดภัยด้วย

 

 

 

 

เรื่อง : พุทธิ  ผาสุข

เรียบเรียงข้อมูลโดย GRANDPRIX ONLINE

ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานต์ รถใหม่ ได้ที่ www.grandprix.co.th

Related posts:

เริ่มแล้ว ออโต้ซาลอน 2016 รถโมดิฟายด์จากญี่ปุ่นเพียบ!
รถหรู บิ๊คไบค์ขายกระจาย !! เงินหมุนเวียน 4.5 หมื่นล้าน
โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส บุกตลาดภูเก็ต
นิสสัน ตอกย้ำความเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้า เผยพร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลทันที
วอลโว่ เตรียมเปิดตัว V90 ใหม่ ในมอเตอร์โชว์
รับ เบนซ์ GLA 200 ฟรีดวงดีจัง !!
โตโยต้า สกิล คอนเทสต์ ต่อเนื่องปีที่ 41
อีซูซุ ส่งเจ้าหนูเบสบอลทีมชาติไทย สู้ศึกใหญ่แดนกิมจิ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Scroll Up