พีทีทีฯ ส่งน้ำมันเครื่อง DYNAMIC COMMONRAIL เจาะกลุ่มกระบะดีเซลคอมมอนเรล – Grand Prix Online