รู้จัก MX-30 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกจาก Mazda วิ่งไกลไม่ต่ำกว่า 200 กม., มีลุ้นมาไทยอีก 2 ปี!!! – Grand Prix Online