อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต อีซูซุ ส่งมอบโครงการนี้ แห่งที่ 36 สู่โรงเรียนบ้านโสกกล้า