“บีอาร์จี กรุ๊ป” จัดงาน “BRG Display, Demo & Used Car Sales” – Grand Prix Online