Update News

บริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ ผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 เผยมียอดจองรถยนต์รวม 27,868 คัน คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 30,000 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 51.5 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว ระหว่างการจัดงานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม-4 เมษายน 2564 เนื่องจากค่ายรถส่วนใหญ่มีการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด ขณะที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัยของการจัดงาน ทำให้มีตัวเลขผู้เข้าชมงานสูงถึง 1.34 ล้านคนจาก 1.049 ...

SCOOP

Load More