ย้อนอดีต 5 รถต้นแบบในงานบางกอก มอเตอร์โชว์ ยุคสวนอัมพร – Grand Prix Online