แอนดรอย์ 11 จะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อ Android Auto แบบไร้สาย – Grand Prix Online