“8 โมงเช้า” ผลงานภาพถ่ายหลัง รถกระบะ - www.grandprix.co.th