11 เดือนผ่าน ยอดขายลด 15.3% กระบะ 1 ตันขายดี รถนั่งยอดตก