“น้องปรางค์” จากฮุนไดคว้า “MISS PRESENTER 2016” - Grand Prix Online