ไฟรูปเครื่องโชว์ ที่หน้าปัด ต้องดูอะไรบ้าง - www.grandprix.co.th