ไพโอเนียร์เปิดตัวจอทีวีติดรถยนต์รุ่นเรือธง ยุคเชื่อมต่อแบบไร้สาย – Grand Prix Online