ขนส่งผุดแนวคิด “เรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพทดสอบใหม่” ย้ำ! แค่ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย – Grand Prix Online