รถยนต์คลาสสิค : งานโชว์รถยนต์คลาสสิค AMATA SPRING Classic d' elegance