นักออกแบบชี้โควิด-19 ทำให้เปลี่ยนการออกแบบรถยนต์ในอนาคต – Grand Prix Online