เริ่มแล้ว”แปซิฟิค มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 20″ มหกรรมงานแสดงยานยนต์แห่งภาคตะวันออก – Grand Prix Online