แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เตรียมจัดงาน “แปซิฟิค มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่ 20” – Grand Prix Online