เอ.พี.ฮอนด้า เปิดพิทต้อนรับลุงตู่  เยี่ยมชมความพร้อมของสนามฯ ก่อนไทยเป็นเจ้าภาพ “โมโตจีพี”  – Grand Prix Online