เอ็มจี เตรียมขยายโชว์รูม เสริมความแข็งแกร่ง และบริการ ตั้งเป้า150 แห่ง