เลือก..ฟิล์มติดรถยนต์อย่างไร ให้เหมาะกับอากาศทะลุ 40 องศา