เริ่มแล้ว! “PTG” หนุนนโยบายรัฐ พร้อมขาย B6 ในสถานีบริการน้ำมัน PT