เปลี่ยนเครื่องใหม่มา ต้องแจ้งขนส่งยังไงบ้าง – Grand Prix Online