รถที่เหยียบเบรก แล้วพวงมาลัยสั่น ในช่วงความเร็ว 80-120 กม./ชม. เกิดจากอะไร?? – Grand Prix Online