ต้อนรับ 718 Boxster ด้วยเกมส์ 718 Challenge ชิงตั๋วดู F1 ที่สิงคโปร์ – Grand Prix Online