เตรียมพบโฆษณาในรถยนต์ Ford จดสิทธิบัตรโฆษณาป็อปอัพในจอระบบ Infotainment - Grand Prix Online