เคทีซีให้สมาชิกลดโรค รถสะอาดกับกลุ่มธุรกิจ Bangchak Car Care – Grand Prix Online