เกีย ชูไฮไลต์ “All New Carnival” ร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2020-พร้อมข้อเสนอพิเศษ – Grand Prix Online