อีตั้นปรับแผนนำเข้ารถยนต์ปี 2559

อีตั้น  อิมปอร์ท กรุ๊ป  ผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าอิสระพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานมากว่า 22 ปี แถลงผลประกอบการปี 2558  สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ยอดขายรวมรถทุกประเภทในปี 2558 ได้ จำนวน 504 คัน  ซึ่งยอดขายได้โตกว่าปี 2557ถึง  16  % ( ยอดปี 2557  435 คัน )   พร้อมตั้งเป้ายอดขายปี2559ไว้ 504 คัน   ยันยังคงตั้งเป้ายอดขายไว้เท่าเดิมเนื่องจากเตรียมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีใหม่  แต่ยังคงเดินหน้าพัฒนากิจกรรมทางตลาดเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีแก่ลูกค้า

นายพีรศุษม์ ตันติยันกุล  กรรมการผู้จัดการ  อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทรถยนต์นำเข้าอิสระได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่นๆ ทุกบริษัทต่างได้รับผลกระทบส่งผลทำให้หลายบริษัทต้องปิดตัวลง   และในปี 2559 นี้  โครงสร้างการจัดเก็บภาษีได้ถูกปรับเปลี่ยนจากภาครัฐจากหลักการเดิมที่เก็บภาษีสรรพสามิตจากประเภทและขนาดความจุของเครื่องยนต์นั้นได้มาจัดเก็บเป็นภาษีรถยนต์อ้างอิงจากการปล่อยมลพิษหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 แทน

โดยที่ผ่านมาอีตั้นทราบล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักการเก็บภาษีในลักษณะนี้เกิดขึ้น ก็ถือเป็นสัญญานเตือนล่วงหน้าให้เตรียมรับมือกับแนวทางการปฏิบัติตัวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ปัจจุบันเรียนว่าเกณฑ์ภาษีใหม่นี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สมอ. กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบการ จึงทำให้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติยังไม่ลงตัวในเบื้องต้น แต่ทุกภาคส่วนก็พยายามหารือกันหลายครั้งมากเพื่อปรับแก้แนวทางปฏิบัติเพื่อให้หลักเกณฑ์ใหม่นี้สามารถปฏิบัติได้จริงและสะดวกกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  ส่วนของอีตั้นนั้นรถที่จำหน่ายส่วนมากนั้นจะเป็นรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน เครื่องยนต์เบนซิน  2,000-2500 ซีซี   ตามค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตประกาศมาว่ารถประเภทนี้ปล่อยค่าไอเสียหรือ CO2 อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 200 q/km แต่ปัจจุบันค่าไอเสีย CO2 ในรุ่นรถที่เรานำไปทดสอบนั้นยังมีค่าที่สูงกว่าค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิต

Eton_New_Alphard

ดังนั้น จึงได้มีการวางวางแผนรองรับสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปคือ

1.การจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงดำเนินการเสียภาษี เนื่องจากมีความกังวลเพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีนี้เป็นเรื่องใหม่ อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าจึงได้สต็อคสินค้าพร้อมจำหน่ายและส่งมอบแก่ลูกค้าในปริมาณที่มากพอที่จะจำหน่ายจนถึงเดือนเมษายน 2559 ซึ่ง ณ เวลานั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นและจะสามารถนำรถใหม่เข้ามาจำหน่ายได้ทันท่วงทีและสามารถทำยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ และในส่วนของการให้บริการหลังการขายคือศูนย์บริการในปีที่ผ่านมาเรายังคงสามารถที่บริหารงานให้เติบโตขึ้นถึง 20 % คือ 130 ล้านบาท  ส่วนหนึ่งมาจากเมื่อปี 2558 เราได้เปิดรับบริการซ่อมรถแก่รถทุกค่ายซึ่งเมื่อลูกค้าได้มาใช้บริการแล้วได้รับความพึงพอใจและไว้วางใจ  จึงทำให้ตัวเลขในเรื่องของบริการหลังการขายนั้นเติบโตขึ้นในปีที่แล้ว และในปี 2559 นี้ เราตั้งเป้าที่จะโตเพิ่มขึ้นอีก 20 %

และ 2. การจัดเตรียมรถเพื่อไปทดสอบให้ได้ค่า CO2 ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตโดยเร็วที่สุด ในเบื้องต้นนั้นได้รับคำแนะนำจากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญให้นำรถไป RUN IN เพื่อให้ได้ค่า CO2  ให้ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตมากที่สุดซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 นี้ ส่วนเครื่องไฮบริดนั้นจะต้องเป็นเรื่องต่อไปที่เราต้องนำรถไปทดสอบเนื่องจากการทำงานของระบบไฮบริดนั้นมีเรื่องของระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นขั้นตอนการตรวจสอบต้องแตกต่างออกไปอีกโดยจะต้องทดสอบให้ได้ค่าของการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและได้ค่าระบบของเครื่องยนต์ (น้ำมัน) ซึ่งในขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมสินค้าเพื่อส่งเข้าทดสอบเช่นกัน โดยในช่วงนี้เราได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเพื่อให้ได้ค่า CO2 ตามเกณฑ์อ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตให้มากที่สุด สุดท้ายนี้อีกประการหนึ่งที่เป็นความหวังและคิดว่าป็นทางออกที่ดีคือถ้าสามารถใช้ค่า CO2  อ้างอิงจากต่างประเทศได้เลยนั้น จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเสียภาษีและสามารถออกรถเพื่อจำหน่ายได้เร็วขึ้น

ส่วนในปีนี้อีตั้นได้ปรับแผนการตลาดแบบ Tech. Too Lifestyle ด้วยการนำเทคโนโลยีมาตอบการใช้ชีวิตยุค 4G ใช้กลยุทธ์ที่เข้าถึงไลฟสไตล์ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตลูกค้าที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอลมากขึ้น  กับการเน้นในเรื่องของการเปิดช่องทางการรับข่าวสารทำได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นผ่านทาง  Social Net Work  เพราะในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นจะมีไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับโลกออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือถึง 96 %  โดยเป็นส่วนของ Smart Phone ถึง  61 %  โดยในปี 2559นี้ บริษัทได้เตรียมบริการรูปแบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในยุคดิจิตอลในรูปแบบ APPLICATION ซึ่งลูกค้าสามารถรับข้อมูลทันทีจากโทรศัพท์มือถือ

โดยการทำการตลาดในปีนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วฉับไวและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเดิม รวมไปถึงการมุ่งเน้นนำเข้าสินค้าคุณภาพเข้ามาเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์บริการ พร้อมแคมเปญส่งเสริมขายมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้ารวมถึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ตลอดถึงการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR) ครอบคลุมจนไปถึงการขยายธุรกิจการให้บริการ ETON Choice  จำหน่ายรถยนต์มือสอง

Eton_boss_2

ด้านนางอัจฉรีย์  ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป กล่าวถึงการดำเนินการตามแผนงานการตลาดแบบ Tech. Too Lifestyle ว่า  แผนการตลาดของอีตั้นในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากที่สุดโดยการใช้โทรศัพท์มือถือผ่านการสื่อสารระบบออนไลน์เพื่อการรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วและร่วมกิจกรรมง่ายขึ้นด้วยการใช้ APPLICATION เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าอีตั้นที่มีความทันสมัยง่ายต่อการใช้งานในลักษณะของ Digital Member เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านในการดูแลรถ เช่น บริการจองวันสำหรับมาเข้ารับบริการกับศูนย์อีตั้น ที่สามารถระบุ วัน เวลาได้ล่วงหน้าจากมือถือง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอนและแสดงการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงวันนัดหมาย, เช็คข้อมูลการเข้าตรวจเช็คได้ตลอดเวลา และนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์มากมายที่ส่งให้ลูกค้าได้รับทราบตลอดอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้น ยังได้เร่งตอบรับความต้องการเรื่องของสินค้าโดยในครึ่งปีแรกบริษัทมีสินค้าใหม่ได้แก่  New  RX 200t  , New Estima / Voxy , G’s Sport  และนอกจากสินค้าและบริการที่ได้เตรียมพร้อมมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังมีกิจกรรมหลายส่วนที่ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้ากับโครงการ  ETON ‘S FAMILY  ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. ETON Family Care เพื่อลูกค้าคนพิเศษด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง  / บริการรับนัดและปรึกษาเรื่องรถยนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ หรือ ส่งรถเทเลอร์เพื่อรับรถมาซ่อมยังศูนย์บริการ
  2. ETON Family Day กิจกรรมเพื่อมอบความสุขและเป็นการขอบคุณลูกค้าและครอบครัวอาทิเช่น กิจกรรมพาลูกค้าชมภาพยนตร์ที่กำลังได้รับความนิยม , ทัวร์ไหว้พระและอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี
  3. ETON Family (Drive To Share) กิจกรรม CSR เพื่อคืนกำไรสู่สังคมได้เริ่มดำเนินงานมาถึง 5 ปีโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2554  โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมวิธีการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพเมื่ออยู่ในสังคม   และเพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

eton_service_2

นอกจากนี้ ยังมีการขยายประเภทธุรกิจรถยนต์มือสอง ETON Choice โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ช่วยให้ลูกค้าได้นำรถเก่ามาตีราคาได้ในราคาที่ยุติธรรม และไว้วางใจได้

2 . เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าของรถมือสองให้กว้างมากยิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารงานของ  ETON Choice  Qualified Used Cars โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายทุกคันนั้นจะรับประกันสินค้านาน 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร /ฟรีบริการ  Premium Care  Choice   ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โดยรถทุกคันผ่านการตรวจสภาพจากช่างที่มากด้วยประสบการณ์ และลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นรถนำเข้ามาอย่างถูกต้อง และล่าสุดกับแคมเปญรับหน้าร้อน ETON Hot Summer 2016 โปรโมชั่นช่วงหน้าร้อนมอบสิทธิพิเศษให้แก่ ลูกค้าเมื่อจองรถกับอีตั้นรับสิทธิพิเศษดาวน์ 0 %  และหรือผ่อนนานสุดถึง 72 เดือนทั้งรถใหม่และรถยนต์มือสองระยะเวลาตั้งแต่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 ซึ่งแผนการตลาดทั้งหมดนี้มั่นใจว่าจะครอบคลุมทั้งความต้องการของลูกค้าทั้งสินค้าและบริการ ตลอดถึงความสะดวกสบายประทับใจในทุกกิจกรรมของอีตั้นที่เรามอบให้

และทั้งหมดนี้คือแนวทางการดำเนินธุรกิจของ  อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป ในปี 2559 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์บริการและสินค้าที่มีคุณภาพ  ควบคู่ไปกับพัฒนาการในทุกส่วนขององค์กรทั้งการส่งเสริมการขายสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ และกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ในปัจจุบันพร้อมจำหน่ายแล้วในทุกโชว์รูมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดปัจจุบันมีทั้ง 4 สาขาคือ  ศรีนครินทร์ / รัชดา/เชียงใหม่ และ ขอนแก่น โทร . 02-789-9998

 

 

เรื่อง : พุทธิ  ผาสุข

เรียบเรียงข้อมูลโดย GRANDPRIX ONLINE
ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานต์ รถใหม่ ได้ที่ www.grandprix.co.th

 

Related posts:

มาสด้าออกตัวแรงยอดขายพุ่ง 30% สกายแอคทีฟตอบโจทย์ลูกค้าแรงและประหยัด
สยามกลการอุตสาหกรรม ประกาศเป็นผู้นำตลาดรถฟอร์คลิฟท์
ลามิน่า เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ติดฟิล์มให้โลก
ออกเดินทางอย่างยิ่งใหญ่ "ไฮลักซ์ รีโว่ คาราวาน ทริป..บทพิสูจน์ระดับโลก กรุงเทพ-อิตาลี"
โตโยต้า ส่ง 2 นักแข่งตัวแทนประเทศไทย ลุยสู้ศึกแข่งรถสนามใหญ่ รายการ Netz Cup Vitz Race ณ ประเทศญี...
“ลามิน่าจัดโปรพิเศษใน Hot Rod วันสุดท้าย”
Hello MG "i-SMART" เทคโนโลยีอัจฉริยะสุดล้ำในรถยนต์
มาแน่! ดิ ออล-นิว ซูบารุ เอ็กซ์วี GEN 2 ในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Scroll Up