อังกฤษเตรียมประมูลโรลล์-รอยซ์ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์