สิริ เวนเจอร์ส ผนึก สวทช. พัฒนา “รถยนต์ไร้คนขับ” - www.grandprix.co.th