สารพัดสัตว์ในรถ EP2. เลี้ยงจิ้งหรีด “จี๊ดๆๆๆ” สักทุ่งไหม