สายท่องเที่ยว เช็คสภาพรถเช่าให้ดีก่อนรับรถ ว่ามี 3 ข้อนี้ครบหรือไม่? – Grand Prix Online