สรยท. ร่วมกับบีเอ็มดับเบิลยู อบรมวิชาการเสริมแกร่งให้สมาชิก