สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย สนับสนุน กทม. เริ่มโครงการยานยนต์ไฟฟ้าลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 – Grand Prix Online