วอลโว่ คาร์ ประเทศไทยเปิดตัวคลังสินค้าขนาดใหญ่ในเมืองไทย – Grand Prix Online