ล้ำเข้าไปทุกที ในอเมริกาเตรียมใช้ หุ่นยนต์ชาร์จรถไฟฟ้า