ลูกค้ารถไฮบริดเฮ !! โตโยต้าเปิดสายการผลิตแบตเตอรี่ในไทย – Grand Prix Online