ลามิน่า สานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ปีที่ 18 ณ โรงเรียนบ้านน้ำคำ จ.อุบลราชธานี