ลามิน่า รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง – Grand Prix Online