ยูดี ทรัคส์ รุกตลาดก่อสร้าง จัดกิจกรรมทรัคส์โชว์สร้างความมั่นใจในคุณภาพ