ยูดี ทรัคส์ พร้อมส่งนวัตกรรม รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า และรถบรรทุกไร้คนขับในปี 2030