ฟอร์ดร่วมกับกลุ่มพันธมิตรส่งมอบสนามเด็กเล่นให้ ชุมชนนางเลิ้ง