พิษเศรษฐกิจ อาจทำยอดขายรถยนต์ทั่วโลกปีนี้ลดลง 3.1 ล้านคัน