พักก่อน !! ฟอร์ดประกาศหยุดสายผลิตรถยนต์ในไทยเริ่ม 27 มีนาคมนี้