พรมชิ้นหนา นุ่ม แต่แฝง “อะไร” เอาไว้บ้าง เรื่องที่หลายคนมองแต่ “ในแง่ดี”