พก. นำร่องอบรมแท็กซี่รับคนพิการ-เตรียมเปิดตัวงานวันคนพิการสากล 3 ธ.ค. 61